Site Loader

Stále rostoucí nároky na energii vedou k obavám, kde ji čerpat. Jednou a zároveň velmi důležitou možností jsou její obnovitelné zdroje. Co si pod tím máme představit?
Obnovitelná energie je získávána ze zdrojů, které se sami, bez lidského přičinění regenerují. Jedná se o vítr, vodní proud, příliv a odliv, sluneční záření, geotermální energii, vítr a energii vzniklou z rozpadu rostlin. Takto získaná energie generuje méně oxidu uhličitého, který je viníkem globálního oteplování.
vodní pára

Nevýhody obnovitelných zdrojů

– některé formy dodávají energii přerušovaně v závislosti na vnějších faktorech, jako je například sluneční svit nebo vítr
– obnovitelné zdroje nelze použít všude
– stále dodávají málo procent energie světové spotřeby
– občas zasahují do rázu krajiny
větrné mlýny

Výhody

– malý dopad na životní prostředí
– efektivní využití energie, která by jinak byla ztracena
– nekonečný zdroj energie

Fotovoltaické články

V naší republice jsou asi nejznámějším zdrojem obnovitelné energie fotovoltaické nebo také solární články. Vídáme je na nejedné střeše a někdy jsou těmito panely pokryté celé louky. Jde o zařízení, které mění sluneční záření na elektřinu. Tyto články jsou složeny z polovodivých látek a při vystavení slunečním paprskům mění světlo na elektrickou energii. Takovou látkou je například křemík.
solární články

Budoucnost

Obnovitelné zdroje tvoří stále jen zlomek světové produkce elektřiny. Některé státy se přikloňují k tomu názoru, že jejich efektivita je skoro nulová, a proto je třeba tyto zdroje používat jen na místech, která jsou k tomu opravdu vhodná, tzn. kde tři čtvrtě roku nefouká vítr se nebude stavět větrná elektrárna apod. Podle filozofa a vědce Johna Lovelocka jsou elektrárny na bázi obnovitelných zdrojů pouhým moderním výstřelkem a za nejlepší zdroj energie pokládá jaderné elektrárny, které jsou schopny vyprodukovat daleko větší množství energie aniž by zásadním způsobem narušovaly životní prostředí. Ekologové oponují nebezpečím, které plyne ze štěpení jádra atomu a v obnovitelných zdrojích vidí zelenou budoucnost.