Site Loader

Dnešní doba je, přiznejme si to, pro lidstvo doba blahobytu. Blahobyt znamená obrovské množství zboží a vyvstává problém skladovacích prostor, systému skladování a přepravy. Systém přepravy zboží od výrobce k zákazníkovi, je nepředstavitelně složitý logistický proces, kde všechny prvky jako je výroba, doprava, uskladnění bez poškození zboží, nakládka, distribuce musí do sebe zapadnout bezchybně, jako hodinový stroj. Významnou součástí tohoto procesu je obalový materiál, který musí splňovat řadu vlastností. Musí být váhově výhodný, aby neblokoval váhovou kapacitu dopravních prostředků, která může být využita ve prospěch samotného zboží, pevnost obalů a jejich naprostá nezávadnost. Další z důležitých vlastností je stopovatelnost a manipulační vlastnosti. Naše výrobky těmito vlastnostmi, zákazníkovi ve svém důsledku šetří finanční prostředky, protože náklady na rozlohu skladovacích ploch, se díky našim důmyslným řešením snižují. Důležité jsou i přepravní a manipulační vlastnosti, kde je velmi důležité, aby byly obaly snadno a bezpečně manipulovatelné.

skladování

Naše výrovky si našly nezastupitelné místo v mnoha hospodářských oborech, jako je zemědělství, automobilový průmysl, chemický průmysl, kosmetický a farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, průmyslová výroba, maloobchod a spousta dalších. Naše celosvětově působící společnost v oborech skladovacích produktů, má několik zásad, ze kterých rozhodně neustupuje a naopak jejich doktrínu posiluje. Zcela zjednodušeně lze říci, že základem naší firemní filozofie e péče o zaměstnance a ochrana životního prostředí. Všechny naše výrobky, jsou již ve stádiu návrhu koncipovány s ohledem na ekologii. Důmyslná konstrukce našich výrobků, zmenšuje potřebu skladovacích prostor, což v mnoha ohledech příznivě ovlivňuje, vliv skladování na životní prostředí.

přepravky

Dalším z faktorů, který ekologii pozitivně ovlivňuje, je možnost, že si můžete naše skladovací zařízení pronajmout, což příznivě ovlivňuje náklady na skladování a namísto další výroby, umožňuje rotaci, již vyrobených produktů. Jedním z nejžádanějších výrobků je uzamykatelný box schoellerallibert.com, který je schopen jednak mechanicky zabránit škodám na skladovaném zboží, zabránit prachovému, či chemickému znečištění. Lze jej opatřit i plombou a tímto přispět i k fyzické bezpečnosti výrobku a díky překrytí uchovává i diskrétnost produktu. Důmyslnost našich řešení oceníte v provozu samotném, kdy jsou již připraveny plochy pro etiketaci a například plochy pro štítky jsou zapuštěny do těla přepravky a jsou tak chráněny, proti mechanickému poškození.

Rádi vám pomůžeme ve vašem už fungujícím skladovacím hospodářství, či při jeho přípravě.